Kontakt

Fundacja Werwa Team

Siedziba:

Steklin 21

87-640 Czernikowo

Biuro: czynne w poniedziałki i czwartki od 16:30 do 18:00

ul. Toruńska 20 (budynek GCI za biblioteką gminną)

87-640 Czernikowo

KRS 0000707708

NIP 879 269 77 35

e-mail: fundacjawerwateam@gmail.com

Zarząd:

Prezes Zarządu – Wioletta Borowicz tel. 721 434 496

Wiceprezes Zarządu – Ewa Madej tel. 882 415 875

Sekretarz Zarządu – Monika Kamińska tel. 510 853 232

Rada Fundacji:

Mirosław Nawrotek